Brexit: Deň nezávislosti

Referendum vo Veľkej Británii, ktoré sa skončilo skvelým výsledkom a vyslalo do sveta posolstvo o tom, že kráľovstvo už nechce byť a ani nebude zatvorené v žalári národov, ako len veľmi eufemisticky môžem označiť Európsku úniu. Dátum 23. jún 2016 sa stane dátumom, ktorý by si zaslúžil označenie banking day – teda deň štátneho sviatku. Roky snáh V. Británie pozmeniť euroúnijné smerovanie od vytvárania čoraz väčšej totality k väčšej slobode tam uviaznutých národov sa minuli účinkom – nepoučiteľná verchuška v Bruseli ich nebrala na vedomie a skôr ich považovala za mrnčanie rozmaznaného dieťaťa. To dieťa však medzitým dospelo a povedalo definitívne cudziemu Bruselu – viac nie! Read more

 

Máte radi letný čas? Ja nie!

Vždy, keď sa pustím do nastavovania času na hodinkách, v mobile, tých na stene, v automobile, mikrovlnke, práčke a sporáku, vtedy vždy posielam všetkým politikom tohto sveta hromženie vyšperkované nespisovnými výrazmi. Kedysi som to isté vysielal smerom k červeným, keď koncom sedemdesiatych rokov tento nezmysel zaviedli aj u nás. Považoval som to od nich za istý lakmusový papierik toho, čo na nás skúšajú, aby mohli s nami ešte účinnejšie manipulovať, než len prostredníctvom uznesení z ich zjazdov etc. Read more