Le Beaujolais Nouveau

Tohto roku si Le Beaujolais Nouveau veru nevychutnám! Na príčine bude nielen to, že som mimo miest, kde sa táto tradícia presadila, ale predovšetkým fakt, že by mi akosi nechutilo po toľkej krvi nevinných obetí preliatej v Paríži nepriateľmi našej civilizácie a radostí s ňou spojených… Tak si aspoň zaspomínam, ako som sa s touto drobnou radosťou žitia dostal do kontaktu! Read more